Lider                                       Partner                                      Partner
                             Spółdzielnia Socjalna                 Gmina Byczyna                     Stowarzyszenie Animacji

                             PROFES w Byczynie                                                                     Lokalnej ARKONA

Partner

Powiat Kluczborski

Partner

Kluczborski Inkubator

Przedsiębiorczości

©2016 OWES Byczyna

Animacja ekonomii społecznej to pierwszy etap działania OWES w środowisku i ze środowiskiem lokalnym.

Akredytowane Animatorki są do Waszej dyspozycji, jeśli chcecie dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna,

a także:

- zrobić diagnozę społeczną w Waszej społeczności

- porozmawiać o możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego

- poszukać inspiracji do działania

- zainicjować współpracę z samorządem i innymi podmiotami

- wymyślić i poszukać funduszy na konkretne projekty

- podjąć się tworzenia przedsiębiorstw społecznych

- ekonomizować organizację pozarządową, WZT, ZAZ, CIS

- zwiększyć przychody z działalności swojego podmiotu ekonomii społecznej


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie