Lider                                       Partner                                      Partner
                             Spółdzielnia Socjalna                 Gmina Byczyna                     Stowarzyszenie Animacji

                             PROFES w Byczynie                                                                   Lokalnej ARKONA

Partner

Powiat Kluczborski

Partner

Kluczborski Inkubator

Przedsiębiorczości

©2016 OWES ByczynaWsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W ramach realizacji zadań Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości udziela wsparcia w zakresie:

1.   Bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, dla osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również działających PES - ich przedstawicieli, osób fizycznych zainteresowanych tematyką PES.

Specjalistyczne doradztwo osobowe:

     1. zarządzanie organizacją

     2. zarządzanie pracownikami

     3. zarządzanie konfliktem PES i rozwiązywanie konfliktów


Specjalistyczne doradztwo w zakresie   doradztwa prawnego:

    1.prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS

    2. prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej

    3. podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES

    4. obowiązki pracodawcy względem pracowników


Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa   księgowo-podatkowego:

    1. rachunkowość PES

    2. udzielanie wszelkich porad dotyczących wyjaśnień księgowo-podatkowych

    3. przedstawić jakie są zobowiązania finansowe związane są z prowadzoną działalnością

    4. płace, ubezpieczenia społeczne


Specjalistyczne doradztwo w zakresie   doradztwa finansowego:

    1. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności(m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w                    przygotowaniu wniosków

    2. planowanie finansowe


Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa marketingowego:  

    1. planowanie marketingowe

     2. kształtowanie elastyczności ofertowej

     3. polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów

     4. opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS

     5. badania rynku

     6.wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta PES

     7. nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług


2. Organizacja bezpłatnych szkoleń branżowych kierowanych do przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka szkoleń wybierana będzie w oparciu o zgłaszane potrzeby przez uczestnika projektu.                                        

W celu zgłoszenia na szkolenie branżowe prosimy wypełnić załącznik nr 1 (wniosek o voucher) i załącznik nr 2 (zgłoszenie na szkolenie branżowe) i dostarczenie do KIP ul. Sienkiewicza 22.


Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela:


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22 , 46-200 Kluczbork

tel. 77  456 32 60


Osoba do kontaktu :   Agnieszka Kowalska
email: bowes.inkubator@gmail.com
strona:   www.inkubatorkluczbork.pl


Załączniki:
Załącznik nr 1 - wniosek o voucher szkoleniowy.doc
Załącznik nr 2 - zgłoszenie na szkolenie branżowe.doc


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie