Lider                                       Partner                                      Partner
                             Spółdzielnia Socjalna                 Gmina Byczyna                     Stowarzyszenie Animacji

                             PROFES w Byczynie                                                                   Lokalnej ARKONA

Partner

Powiat Kluczborski

Partner

Kluczborski Inkubator

Przedsiębiorczości

©2016 OWES Byczyna

Projekt Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES dla subregionu północnego jest kontynuacją zadań podejmowanych przez Lidera i Partnerów projektu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Lider Projektu

PROFES Spółdzielnia Socjalna, w ramach projektu realizuje zadania głównie w zakresie:

- doradztwa kluczowego (dot. inicjowania tworzenia nowych PS, ekonomizowania organizacji pozarządowych, wsparcia przekształcania przedsiębiorstw w PS, wsparci tworzenia i funkcjonowania integracyjnych PES;

  1. -doradztwa biznesowego (dot. kompleksowej usługi wsparcia PS – pomoc w diagnozie potrzeb klienta
    oraz oczekiwanych efektach działania, instrumenty finansowe, w tym zwrotne)

Więcej informacji w zakładce doradztwo

- koordynacji działań partnerskich (dot. współpracy z podmiotami zewnętrznymi dotycząca Ekonomii Społecznej)

- szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES
SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE
ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. 77 414 45 11


Partnerzy Projektu

Gmina Byczyna

- rekrutacja, monitoring PES

- koordynacja wsparcia finansowego w zakresie stworzenia miejsca pracy (w tym organizacja szkoleń poprzedzających stworzenie miejsca pracy oraz funkcjonowania Komisji Oceny Wniosków)
W ramach projektu przewidziano dotacje dla osób tworzących PS oraz przystępujących, zatrudnianych w PS.
Wsparcie dotyczy dotacji jednorazowej w wysokości do 20 tys. PLN oraz wsparcia pomostowego przez 6-mcy
w wysokości maksymalnie 800 PLN.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE  REKRUTACJA – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU


Powiat Kluczborski

- doradztwo specjalistyczne w zakresach: prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowo , inne w zależności od potrzeb dla osób bezrobotnych, zainteresowanych tematyką PES, przedstawicieli PES.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY DORADZTWEM ZADZWOŃ W CELU UMÓWIENIA TERMINU PORADY,
TEL. 77 412 91 13 W GODZ. 9.00 – 14.00

- szkolenia branżowe / zawodowe dla przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą (pracowników). Szkolenia dostępne w postaci voucherów.


SZKOLENIA WYBIERANE W OPARCIU O ZGŁASZANE POTRZEBY JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYPŁENIJ PONIŻSZY FORMULARZ I WYŚLIJ GO NA ADRES: bowes.inkubator@gmail.com- szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES – SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE – ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. 77 412 91 13Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona

- informacja i promocja PES

Więcej informacji w zakładce promocja PES

- animacja

Więcej informacji w zakładce animacja

- szkolenia dla PES oraz osób zainteresowanych ES – SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA BIEŻĄCO WEDŁUG ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE – ZADZWOŃ DO NAS JEŚLI MASZ POMYSŁ
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TEL. 500082412


Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego  tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie listopad 2015 – październik 2018.

Wartość projektu to ponad 4 152 967,95 PLN

Z czego dofinansowanie blisko 3 950 000,00 PLN oraz wkład własny w wysokości 207 848,40 PLN
(wniesiony w znacznej części przez Gminę Byczyna – 138 378,40 PLN)

Blisko 2 200 000,00 PLN to kwota przeznaczona w ramach projektu na bezzwrotne wsparcie  finansowe
tj. dotację jednorazową oraz wsparcie pomostowe, a około 800 000,00 PLN dotyczy przygotowania procesu
szkolno – doradczego poprzedzającego stworzenie miejsc pracy oraz wsparcie funkcjonujących PES.

 

Struktura OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie