Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie to konsorcjum, którego celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego.


Naszymi działaniami obejmujemy powiaty: kluczborski, oleski, brzeski i namysłowski.


Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych.

- jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną

- jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą

- jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne

  1. -jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej

bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja.


CAŁOŚĆ WSPARCIA BEZPŁATNA !!!


Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego

 

Biuro Projektu:

ul. Zamkowa 6 (III piętro, pok. 28)

46- 200 Kluczbork

tel. 77 414 45 11

                                        Lider                                       Partner                                      Partner
                             Spółdzielnia Socjalna                 Gmina Byczyna                     Stowarzyszenie Animacji

                             PROFES w Byczynie                                                                   Lokalnej ARKONA

Partner

Powiat Kluczborski

Partner

Kluczborski Inkubator

Przedsiębiorczości

©2016 OWES Byczyna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

Zaproszenie_Opole.pdf

Program_konferencja_PES_Opole.pdf

 

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej realizowane przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego


https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


Więcej informacji na https://pl-pl.facebook.com/OWES-Byczyna-616739998465409/

10.04.2017


I nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

II OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w dniu 2 września 2017 r. w Głuchołazach organizuje II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

zaproszenie do udziału w II OTES PES.pdf
2 Formularz zgłoszeniowy II Opolskie Targii Ekonomii Społecznej.pdf
 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie